Đã hoàn thành

151554 JPG image conversion to Logo

I need a logo designed from JPG file I needed to be 180 degree angel and company name placed inside the logo I also need the logo to be a four separate colors of each images.

1- Yellow/Green Whole image

2- Yellow/Red Yellow Color bottom Red Color Top

3- Yellow/Blue Yellow Color Top Blue Color Bottom

4- Green/Blue Green Color Top Blue Color Bottom

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: to logo, red color logo design, logo angel, angel graphic design, angel design, angel logo design, jpg c, image red, image conversion, i need a image designed, company image, Angel, name image, 180 conversion, company logo jpg, jpg file, logo green blue, graphic image company logo, image colors, conversion graphic, conversion logo, red blue logo, green red logo, green blue logo, blue red logo

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) Seattle, United States

ID dự án: #1897735

Được trao cho:

artist2082

Hi, please see pmb, thank you :)

$45 USD trong 1 ngày
(455 Đánh Giá)
7.0