Đã hoàn thành

142162 Label Redesign - Deeps

Hi Deeps,

This is for the second version of the new label. I outlined the details in the word doc I emailed to you.

Thanks

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: label design word, graphic label, graphic design word doc, label graphic design

Về Bên Thuê:
( 43 nhận xét ) Las Vegas, United States

Mã Dự Án: #1888337

Đã trao cho:

deepsniti

Thanks! :)

$80 USD trong 2 ngày
(1531 Đánh Giá)
9.0