Đóng

154254 logo / banner wanted

Dự án này đã được trao cho chupacabra với giá $20 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

i need a logo / banner..

will give full details to the chosen bidder

size

775px wide

215px height

same colours as scriptlance site.. and must be of a childish theme..

examples would be appreciated.. (dont mind using copy or something over them)

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online