Đang Thực Hiện

119206 Logo & Banner

Need a logo and a banner (that incorporates logo for top of website) for a charity website that is focused on developing cultural and educational links between the UK and Thailand - "Anglo Thai Cultural Exchange"

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: thai logo design, thailand logo design, thailand graphic design, thai graphic design, logo uk, logo thailand design, logo design exchange, graphic design thailand, graphic design thai, anglo, developing logo, logo charity, logo educational, logo design thailand, exchange banner, charity logo , design logo charity, logo design charity, banner exchange website, top website thailand, top banner website, need logo banner, website thailand, thai website, graphic design links exchange

Về Bên Thuê:
( 23 nhận xét ) Miami, United States

Mã Dự Án: #1865375

Đã trao cho:

pinky

:)

$55 USD trong 6 ngày
(1776 Đánh Giá)
8.9