Đã hoàn thành

67114 Logo - BNSAuction

Logo for auction site . Simple , compliment existing color scheme, optimize for bandwidth Logo: [url removed, login to view] Website ( backup site) : [url removed, login to view] Please provide examples using PMB

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: logo auction graphic design, logo design auction, logo design using existing logo, compliment , design logo using existing logo, optimize logo, auction website logo, logo auction website, backup site design, logo color scheme, compliment logo, logo design auction site, design logo auction site, graphic logo auction, website logo design auction, pmb logo, logo graphic auction, auction site logo, logo auction, simple logo examples

Về Bên Thuê:
( 77 nhận xét ) Santa Cruz, Trinidad and Tobago

ID dự án: #1815275

Được trao cho:

$60 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0