Đang Thực Hiện

117573 Logo Design Needed

I need a simple sophisticated looking logo designed for my Lawn Business. Nothing cartoon like. More of a clean corporate feel but with a lawn theme. Please use my website to help get some ideas. OKC Lawn Service for the Oklahoma City metro area.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: website get logo designed, website get logo design, website logo design service, sophisticated graphic design, service logo design, oklahoma city graphic design, logo design city, logo cartoon business, help need logo business, graphic design oklahoma city, get logo help, get business logo designed, corporate cartoon, city graphic design, city design, cartoon design service, business logo design service, get help logo, cartoon service, business logo design ideas, oklahoma, need cartoon logo, lawn, design logo lawn, corporate business logo design

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét )

Mã Dự Án: #1863740

0 freelancer đang chào giá trung bình $ cho công việc này

desinefactorysl

You will get a clean, sophisticated logo design !

$50 USD trong 1 ngày
(65 Đánh Giá)
5.7