Đang Thực Hiện

156562 Logo design needed

Need a logo design that looks similar to:

[url removed, login to view]

The logo should have that web 2.0 look have 3 colors

have that gradient look to it.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: peekyou, look logo design, logo design colors, logo design web, needed logo design, gradient graphic

Về Bên Thuê:
( 142 nhận xét )

Mã Dự Án: #1902747