Đã hoàn thành

265 Logo Design 1

Design logo oil company named "PetroGroup LTD". Requirements: 1) Provide three mockups for selection 2) Mockups must be delivered in 24 hours after selection. 3) Deliver both JPEG and original design file for final selection. Thank you, Peter

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: logo for oil company, logo design ltd, logo design 24 hours, logo design 1, design oil logo, design 1, 24 hours logo, oil company, logo for oil, original design, design company logo jpeg, logo deliver, design jpeg file, logo design file, logo design named, oil company logo design, logo mockups, oil logo company, oil design logo, oil logo, graphic design logo oil, logo anything, logo oil company, deliver anything, logo ltd

Về Bên Thuê:
( 285 nhận xét ) New York, United States

ID dự án: #1751133

Được trao cho:

deepsniti

plz check PMB

$55 USD trong 1 ngày
(1531 Đánh Giá)
9.0