Đã hoàn thành

125752 logo design

Need a logo designed.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm:

Về Bên Thuê:
( 49 nhận xét ) Barrie, Canada

Mã Dự Án: #1871919

Đã trao cho:

alexhistev

Good day, as discussed. Thanks, Alex (WDG [url removed, login to view])

$100 USD trong 3 ngày
(146 Đánh Giá)
6.7