Đang Thực Hiện

135927 Logo Design

Design of two logo's. One for [url removed, login to view] and the other for [url removed, login to view]

Thanks,

Chris

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: chris logo, TWO logo, logo hosting, hosting logo, logo design fresh, chris graphic, fresh logo design

Về Bên Thuê:
( 35 nhận xét ) Chattanooga, United States

Mã Dự Án: #1882099

Đã trao cho:

classicreap

Would like to serve you! Best is our goal!

$160 USD trong 4 ngày
(348 Đánh Giá)
7.2