Đã hoàn thành

4758 Logo Edit

Hello, I need a graphic edited: [url removed, login to view] This image is going to be going on a t-shirt as a white graphic. I need someone to be able to remove the color from the elephants while mainting their shape and look. Speed here is key. I can provide the original adobe illustrator and psd file that made up the elephants.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: speed color, edited logo design, edited logo, speed logo design, speed logo, shirt psd, shape file, key logo, edit a psd, psd edit, color psd file, logo shape, logo edited, logo design illustrator psd, edit adobe file, design logo edit, edit graphic, need someone shirt logo design, adobe illustrator design logo file, edit logo illustrator, shirt design adobe illustrator, graphic design shirt illustrator, shape psd, design shirt psd, psd shirt

Về Bên Thuê:
( 109 nhận xét ) Washington, United States

ID dự án: #1755628

Được trao cho:

pixeling

see pmb

$25 USD trong 0 ngày
(11 Đánh Giá)
4.8