Đang Thực Hiện

157259 Logo for charity project Kenya

Who can make a nice logo for our charity project in Kenya (orphanage nursery with 52 kids)

KARIBU ORPHANAGE NURSERY

YOU'LL NEVER WALK ALONE

MOMBASA - KENYA

We promise you a good review.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: project nursery, orphanage logo design, nursery design, logo kids design, design logo nursery, logo kids, logo charity, design kids logo, charity logo , design logo charity, logo design charity, kids nursery logo design, nursery logo, logo nice project, kids logo, kids nursery logo, nursery logo design, logo project nice, logo design kids, logo nursery, logo walk, logo design nursery, kids project design, kids project, kenya logo design

Về Bên Thuê:
( 42 nhận xét ) Eibergen, Netherlands

Mã Dự Án: #1903444

Đã trao cho:

pixeling

see pmb

$5 USD trong 3 ngày
(11 Đánh Giá)
4.8