Đã hoàn thành

5019 Logo for poker freeroll site

I need a logo/top header for a website that will offer a list of poker freerolls, with the option for webmasters to display the info on their own website.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: poker design website, logo top design, logo top, logo option, freeroll, poker header design, header poker, logo need header, logo list, poker site logo design, design poker website, logo anything, webmasters logo, poker design logo, poker site header, logo offer, logo design poker, logo poker site, graphic poker design, graphic poker, website poker, poker graphic design, info logo, poker site design, freerolls site

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) Hvidovre, Denmark

Mã Dự Án: #1755889

Đã trao cho:

mngtechnolo

we can do [url removed, login to view] needed.

$20 USD trong 0 ngày
(199 Đánh Giá)
5.8