Đang Thực Hiện

137973 Logo needed for new website

I need a new logo for "Classic Cars". It will go on www.shopvehicles.com. We are open to the designer coming up with something that is very clean cut and classy.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: new website designer, logo cars design, cars website, cars logo design, graphic designer cars, new logo cut, logo needed graphic designer, cars logo, logo cars, cars cut, website coming graphic, graphic design website coming, coming logo, website graphic logo needed, design cars logo, logo cut, logo design cars, logo needed website, cut cars

Về Bên Thuê:
( 64 nhận xét ) Kansas City, United States

Mã Dự Án: #1884147

Đã trao cho:

isabelrdrgs

Pls see my PMB

$25 USD trong 2 ngày
(158 Đánh Giá)
6.1