Đang Thực Hiện

119595 Logo Needed

Hi i am looking for a new logo for my site, it needs to be basic yet elegant.

My site is [url removed, login to view] , i would like to see watermarked logos first before i chose the winning bidder.

Cheers

chris

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: logo UK, chris logo, logos co, logo co, logo design cheers, logo elegant, elegant logos, logos elegant, chris graphic

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1865765