Đã hoàn thành

135566 Logo needed

I need a logo

We need 3 samples. 50% escrow and final payment when we get the final files.

Please show me samples of your work. Thanks

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: please show logo, escrow logo, files needed logo

Về Bên Thuê:
( 23 nhận xét )

Mã Dự Án: #1881738

Đã trao cho:

jacarandasl

hi. Details + samples in pmb. Regards

$19 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0