Đã hoàn thành

136993 logo only

a simple, nice logo for a company called "Bold Networks"

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: simple for logo, nice logo for company, bn logo design, bold simple logo, nice simple logo design, simple nice logo, graphic design networks, simple logo nice, nice logo company, nice logo

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) Glendale, United States

ID dự án: #1883167

Được trao cho:

naistudiosl

Okay See PMB.

$15 USD trong 0 ngày
(84 Đánh Giá)
5.5