Đã hoàn thành

164691 logo Vectors x 2

Hi,

i have 2 logo's that need to be made into vectors, so as they can be printed/used in any size without distortion

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: logo design x, logo design vectors, graphic design vectors, vectors logo design, need vectors, distortion, logo vectors, vectors logo

Về Bên Thuê:
( 55 nhận xét ) Australia

ID dự án: #1910882

Được trao cho:

verbwit

can have it done for you in a few hours

$10 USD trong 0 ngày
(1 Nhận xét)
2.0