Đang Thực Hiện

145418 logo

Logo to feature the text Betzya written with the above currency symbols,

Samples, created by cooltext, are attached.

Finished product size...124x 40 pixels

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: logo & symbols, logo design symbols, design the text logo, created by logo, cooltext logo, cooltext logo design, feature logo, graphic design symbols, design currency logo, pixels logo, logo symbols, currency graphic design, cooltext, text logo samples, logo symbols design, design logo symbols

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét )

Mã Dự Án: #1891594

Đã trao cho:

lizmmiller

check pmb

$40 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0