Đã hoàn thành

145573 Logo

Hello! : )

I need my current logo enhanced. My logo has a mascot that I want to keep but need company name text and color enhanced. I will provide mascot.

Thank you!

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: logo and mascot design, i want my company logo, design my name logo, logo mascot, company mascot, need logo name, need company name logo, company mascot design, mascot graphic, design company mascot, logo enhanced, graphic mascot logo, color text logo, company mascot logo, logo design mascot, logo mascot design, mascot logo design, mascot company

Về Bên Thuê:
( 18 nhận xét ) Trenton, United States

ID dự án: #1891749

Được trao cho:

xclusiveads

can be done :)

$10 USD trong 1 ngày
(346 Đánh Giá)
6.2