Đang Thực Hiện

133009 Modify a graphic

Please see the attached image. I need a the words "" written on a white truck on the left side. I need this done ASAP.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: graphic on a truck, truck design graphic, graphic design truck, truck graphic design, need graphic design asap, asap graphic, image modify

Về Bên Thuê:
( 142 nhận xét )

ID dự án: #1879180

Được trao cho:

jolme

Hi, sir! see me there at PMB.

$20 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0