Đã hoàn thành

131401 MySpace custom design

I have a header graphic already, but need a MySpace site designed. I can tell you the colors I want and then you need to create the CSS file.

Must upload to MySpace so I can check it out and approve it.

Payment when job is completed to my satisfaction.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: i want to custom design, graphic design job payment, myspace create, custom design header, custom myspace graphic design, upload graphic design job, custom file upload, graphic design satisfaction, header graphic myspace, myspace graphic, myspace design header, css myspace, css custom myspace, can custom myspace, create myspace header, custom header myspace, need myspace designed, create header myspace, myspace designed need, create custom myspace css, design myspace header, need custom myspace, need graphic design myspace, custom myspace css, create custom myspace

Về Bên Thuê:
( 73 nhận xét ) Fairhaven,

ID dự án: #1877570

Được trao cho:

$20 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0