Đang Thực Hiện

160567 need graphic work

Need an image that blends in with a white background

size: 360w x 148h

open pm to discuss further.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: need design work, need background image, need graphic work, need graphic

Về Bên Thuê:
( 142 nhận xét )

Mã Dự Án: #1906756