Đang Thực Hiện

133915 we need 360 3d image

We require a price ( Sensible ) to make the image attached into a 360 view.. So it turns on its own to show user the full view..

Must look like a real item

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: design 360, 360 design, real 3d, require image, real image, image 360, image view, 360 image, image 3d, need image, 360

Về Bên Thuê:
( 33 nhận xét )

ID dự án: #1880086