Đang Thực Hiện

325276 Need a jpeg converted to a dst

I have a simple text jpeg that I need converted to a .dst file used for embrodery. This jpeg is text only. I have attached a copy of the file I need converted.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: jpeg to dst, dst design, jpeg, needabuzz, design dst file, design jpeg file, graphic design dst file, jpeg jpeg, jpeg copy, graphic dst file, jpeg file simple text, SIMPLE JPEG, jpeg file, jpeg dst, dst graphic design, dst, file dst, file dst file, dst jpeg, dst file

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #2071083

Được trao cho:

embrodigitizer

please see my portfolio. Thanks

$20 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0