Đã hoàn thành

3906 Need 14 JPG's Masked

I have 14 JPG's saved at 300dpi from BigStock. I need them masked for header and button use. I'm paying $45 to the first person to agree. I need these ASAP.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: to jpg, jpg c, jpg, graphic design 300dpi, jpg header, need jpg

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét )

Mã Dự Án: #1754775

Đã trao cho:

$45 USD trong 1 ngày
(135 Đánh Giá)
5.7