Đã hoàn thành

139563 need logo ASAP!

Need a logo for start-up publishing business. Something femimine in a Maroon Shade.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: Need Logo, need logo asap, logo asap, design a logo asap!, publishing logo, need logo start business, start something logo, logo design publishing, need logo business

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét ) irving, United States

Mã Dự Án: #1885738

Đã trao cho:

natheles

i would like to do this project

$20 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0