Đang Thực Hiện

117840 Need Logo for Lingerie Site

I need a Logo for my Lingerie Site, I would like to look at several different proofs before deciding.

See word document attachment for a screen shot.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: logo attachment, word anything logo, design proofs, need logo site

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét )

Mã Dự Án: #1864007