Đã hoàn thành

118624 I need a logo

I need a logo for a website. Mock-up required. Please see PMB for instructions.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: i need a logo website, a logo, i need a logo for, i need a logo design, i need a design, logo design instructions, pmb logo, need website logo, need graphic logo

Về Bên Thuê:
( 34 nhận xét ) Houston, United States

ID dự án: #1864793

Được trao cho:

artist2082

Hi, please see pmb, thank you : )

$20 USD trong 1 ngày
(455 Đánh Giá)
7.0