Đang Thực Hiện

4397 Need a logo!

We need several different variations of a logo. The logo must follow the requirements listed below: 1. Logo with stand-out color. 2. Integrate a geometrical design into the logo. 3. Include a caption that reads "Complete Web Solutions" Thank You

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: design of a logo, 1 logo, we need a logo, a logo, design of a logo web, follow logo, need logo variations, different variations, logo design caption, geometrical design, logo solutions, different variations logo, logo anything, stand logo, geometrical, caption web design, logo variations, logo caption

Về Bên Thuê:
( 29 nhận xét ) Corona, United States

Mã Dự Án: #1755267

Đã trao cho:

jijusl

Quality work at affordable cost :)

$39 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0