Đã hoàn thành

4738 Need Post card design fast

Need someone that can help me and that not full of mess, Post design for a social network.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: graphic design fast, need graphic fast, anything social network, post help, design post card, fast help, fast post, post graphic design, graphic design network, post design, network fast, need post, graphic post, post graphic, post social network

Về Bên Thuê:
( 46 nhận xét ) Compton,

ID dự án: #1755608

Được trao cho:

deepsniti

plz check PMB

$50 USD trong 1 ngày
(1531 Đánh Giá)
9.0