Đã hoàn thành

133514 Need 4 Top Left Corner Graphic

This project is for (4) Top left corner graphics, these graphics are used in conjunction with myspace layouts to provide traffic back to site. They should need to be animated transparent .gifs. I will provide some examples. These are auto related.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: graphic top, graphic design gifs, corner design, auto graphic design, top graphics, corner, left, graphic traffic, animated gifs design, graphic layouts, myspace graphics project, top animated, animated top, myspace layouts graphic design, myspace graphic design layouts, graphic design layouts, animated gifs project, myspace traffic, graphic design auto, myspace graphic, myspace examples, graphic layouts design, myspace auto, graphic design myspace layouts, myspace layouts design

Về Bên Thuê:
( 22 nhận xét )

ID dự án: #1879685

Được trao cho:

deepsniti

plz check PMB

$30 USD trong 1 ngày
(1531 Đánh Giá)
9.0