Đã hoàn thành

155309 New logo design (SI)

We need a new logo for a product called ShopperInsights. Details on request.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: request logo, need new logo, logo request, details on product design, si logo design, si, new product design, new logo , design a logo for si, samrasl, request logo design

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét )

ID dự án: #1901493

Được trao cho:

AlexioK

Please, check PMB.

$50 USD trong 3 ngày
(90 Đánh Giá)
6.2