Đã hoàn thành

141039 new site header

need a header of 950 x 205 made up of few pictures i will [url removed, login to view] classy where the images blend into each other.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: images header, header blend, graphic header blend, site header design, blend header, header images, graphic blend, header images graphic, site header, header pictures, blend header images

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét )

ID dự án: #1887214

Được trao cho:

phpnetprogrammer

I can do it for you. I am ready to start right now.

$25 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
1.2