Đang Thực Hiện

120617 Old and new logo work

A client needs to have some work done for old and new versions of their logo. Details through PMB.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: logo details, logo work, versions logo, logo versions, logo work done, pmb logo

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét ) Germany

Mã Dự Án: #1866781

Đã trao cho:

CGoldstein

o. k.

$40 USD trong 5 ngày
(2 Đánh Giá)
3.0