Đã hoàn thành

134891 One Page Design

Project Description: Redesign an existing one page advertisement

Work Required:

1) Using provided list of information and color scheme design new layout

2) Redraw existing line graph for clarity.

Existing advertisement attached.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: list graph, line graph design, description of graph, clarity information, redraw work, one page, color graphic design work, page advertisement design, color scheme design project, existing advertisement, design page advertisement, graphic design advertisement, advertisement design page, page advertisement layout, color scheme layout design, advertisement redesign, redraw project, layout design color scheme, graph layout, graphic design color scheme, graph design project, graphic scheme design, design graph, color scheme graphic design, advertisement design layout

Về Bên Thuê:
( 285 nhận xét ) New York, United States

ID dự án: #1881063

Được trao cho:

jacarandasl

hi. details in pmb. regards.

$25 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0