Đang Thực Hiện

134891 One Page Design

Project Description: Redesign an existing one page advertisement

Work Required:

1) Using provided list of information and color scheme design new layout

2) Redraw existing line graph for clarity.

Existing advertisement attached.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: list graph, line graph design, description graph, clarity information, redraw work, one page, color graphic design work, color scheme design project, color scheme layout design, redraw project, layout design color scheme, graph layout, graphic design color scheme, graph design project, graphic scheme design, design graph, color scheme graphic design, design project layout, redraw graphic design, graphic redraw, page design layout, color page, graphic design project description

Về Bên Thuê:
( 283 nhận xét ) New York, United States

Mã Dự Án: #1881063

Đã trao cho:

jacarandasl

hi. details in pmb. regards.

$25 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0