Đã hoàn thành

155195 Pop-up and Updates

Update [url removed, login to view] and design a Lexus Pop-Up Sale Event

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, HTML

Xem thêm: pop graphic design, pop graphic, pop, pop up design, pop goes, lexus, pop pop, graphic design updates, pop design

Về Bên Thuê:
( 18 nhận xét ) Milwaukee, United States

Mã Dự Án: #1901379

Đã trao cho:

artist2082

Hi, please see pmb, thank you :)

$55 USD trong 2 ngày
(455 Đánh Giá)
7.0