Đã hoàn thành

156570 Post card design

Post card Must be in JPEG and be able to upload to overnightprints

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: design post card, post graphic design, overnightprints, post upload, graphic post, post graphic

Về Bên Thuê:
( 46 nhận xét ) Compton,

ID dự án: #1902755

Được trao cho:

sweetys1

Thank you, as discussed with you. Regards, Sweety

$25 USD trong 2 ngày
(920 Đánh Giá)
8.2