Đã hoàn thành

131752 Private - Deepsniti

I need a logo for Heartvault.com. It is a scrapbook site. We are going for a crafty kind of theme.

You can see an example of a related site and what their graphic looks like at scrapgirls.com.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: scrapbook, private theme, graphic scrapbook, private graphic, deepsniti

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét )

ID dự án: #1877921

Được trao cho:

deepsniti

Thanks :)

$75 USD trong 3 ngày
(1531 Đánh Giá)
9.0