Đã hoàn thành

1838 Private (Designers)

Hi, this project is for creating the 7 sports ball designs. thanks!

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: graphic designers designs, sports graphic designers, designers project, private graphic designs

Về Bên Thuê:
( 131 nhận xét ) Sacramento, United States

ID dự án: #1752707

Được trao cho:

xclusiveads

thanks :)

$32 USD trong 0 ngày
(346 Đánh Giá)
6.2