Đang Thực Hiện

116759 project for Deeps 1

Hi Deeps!

I need to have one of my water label resized to fit the .5 liter size. I will need some text changes also. Thanks

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: liter, i need some graphic design for label, label project, label design project, label design water, water label design, label text design

Về Bên Thuê:
( 43 nhận xét ) Las Vegas, United States

Mã Dự Án: #1862926

Đã trao cho:

deepsniti

Thanks!

$50 USD trong 1 ngày
(1531 Đánh Giá)
9.0