Đã hoàn thành

130031 Project for Jolme

Hi Jolme, as discussed. Thank you : ) Cristian

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: jolme

Về Bên Thuê:
( 65 nhận xét ) New York, United States

ID dự án: #1876199

Được trao cho:

jolme

Yes! I got this. Thanks!

$315 USD trong 14 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0