Đang Thực Hiện

133988 Project For Swati

Looking for Swati Patra to design a Logo for me!!!! Contact me when you can Swati!

Cheers,

Jen

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: logo design cheers, logo swati, swati project, patra, swati logo

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Whitby, Canada

Mã Dự Án: #1880159

Đã trao cho:

pinky

:)

$50 USD trong 4 ngày
(1754 Đánh Giá)
8.8