Đang Thực Hiện

142134 PSD to XHTML

Need PSD sliced to XHTML. CSS based design only.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, HTML

Xem thêm: need psd, psd design xhtml, graphic xhtml, psd sliced, need psd css, psd sliced css, psd xhtml design, sliced psd, psd xhtml

Về Bên Thuê:
( 54 nhận xét ) Redmond, United States

Mã Dự Án: #1888309

Đã trao cho:

cricketlachica

Already done. :)

$45 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0