Đang Thực Hiện

122355 Quick Logo

hello,

Please view the logo on [url removed, login to view]

I need this logo changed from dopiitv to dopetv.net.(Yes please include the .net)

Colors

Dope= same black

Tv=Same blue

.net=Same black

Thanks

Mike

P.S. Need logo in at most 1 hour and should be exact same thing. Thanks

Mike

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: view logo, logo yes, yes logo design, tv logo, quick logo, p logo, exact logo, yes logo, quick view, logo tv, logo changed, hour logo design, hour logo, logo design hour, logo hour, quick logo design, need quick logo

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét )

Mã Dự Án: #1868521

Đã trao cho:

Karimaz

Lets' work !

$5 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0