Đang Thực Hiện

153747 Quickly modify 4 web buttons

Need someone to take 4 existing buttons and modify it slightly so we can use it on our site.

Project Details: [url removed, login to view]

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: web buttons, graphic buttons, buttons project, modify details, graphic modify, modify existing web site

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét )

ID dự án: #1899930