Đã hoàn thành

150144 recreate logo

I have a picture of our logo, that needs to be cut out and created into a graphic logo psd file. Attached is the logo that needs to be cut out and also a font style to match the Bella Hair Studio.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: studio hair design, recreate logo design, picture to design logo, design logo psd file, bella graphic design, a style logo, logo studio design, logo hair design, hair style, hair logo, design logo psd, cut picture, logo picture design studio, file psd studio, psd studio, recreate graphic psd, Logo Design Hair, hair logo Design, graphic logo psd, font psd file, logo bella, bella, psd logo hair design, design studio logo, hair design psd

Về Bên Thuê:
( 11 nhận xét ) Washington, United States

ID dự án: #1896323

Được trao cho:

redhorselancer

hi i can do it

$5 USD trong 0 ngày
(31 Đánh Giá)
3.7