Đã hoàn thành

164753 Redesign of six small GIF imag

New versions of the six small gif images attached. Size of figure must remain the same. Please remove horizontal lines and circles.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: graphic design circles, six, GIF, circles, design gif images, gif images, gif small size, gif, size gif small, small size gif, gif small, size small, gif size, redesign images

Về Bên Thuê:
( 163 nhận xét ) London, United Kingdom

Mã Dự Án: #1910944

Đã trao cho:

datagrabbers

Ready to start

$10 USD trong 0 ngày
(314 Đánh Giá)
7.0