Đang Thực Hiện

128318 E-report designs

Hi,

We initially need two e-report image in the same style as that attached.

Please provide samples of your design.

We will require more designs going forward but need this first one doing asap.

Thanks

Shy

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: shy, report graphic design, image designs, provide report, report style, samples report

Về Bên Thuê:
( 36 nhận xét )

Mã Dự Án: #1874486

Đã trao cho:

ash1ey69

Thank You :)

$25 USD trong 0 ngày
(17 Đánh Giá)
3.3