Đang Thực Hiện

166733 Reverse color of logo

I have a logo I just need reversed from white to black. I have the source files. We're talking a 10 minute edit nothing fancy.

Good chance to get some feedback!

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: reverse color logo, re color logo, color logo, minute logo, logo minute, color design logo, chance logo, black white color, fancy logo design, Fancy logo, color white, edit graphic logo, color black, logo source

Về Bên Thuê:
( 526 nhận xét ) Edmond, United States

ID dự án: #1912926